Unia Europejska - informacje i zapytania ofertowe


 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” 
 
„Wdrożenie innowacyjnego procesu obróbki mechanicznej w produkcji zasadniczo ulepszonych produktów:
wkładów filtracyjnych oraz wzorników dla specjalistycznych narzędziowni.”,

 
Wzrost konkurencyjności firmy Transcom Sp. z o.o. w wyniku zakupu Środków trwałych
Wartość projektu: 469 196,27 PLN
Wartość dofinansowania: 172 657,17 PLN
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nr umowy: UDA-RPSL.03.02.00-24-013G/17-00

OGŁOSZENIE - 20.12.2017 - Informacja o rozpoczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2017/ RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. : „Wdrożenie innowacyjnego procesu obróbki mechanicznej w produkcji zasadniczo ulepszonych produktów: wkładów filtracyjnych oraz wzorników dla specjalistycznych narzędziowni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych firma PPUH TRANSCOM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego  w poniżej załączonym zapytaniu.

AKTUALIZACJA - 21.12.2017

W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów informujemy, że dopuszczamy obrabiarkę o mocy mniejszej niż 24,4 kW. 

AKTUALIZACJA - 21.12.2017

Informujemy, że wydłużamy termin składania ofert do 02.01.2018 roku. 

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA - 03.01.2018 – informacja o zakończeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 1/2017/ RPO WSL

Firma PPUH Transcom Sp. zo.o. informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 20.12.2017 roku – Zapytanie ofertowe nr 1/2017/ RPO WSL na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnego procesu obróbki mechanicznej w produkcji zasadniczo ulepszonych produktów: wkładów filtracyjnych oraz wzorników dla specjalistycznych narzędziowni.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”, zostało zakończone. Informacja o wybranej ofercie została zamieszczona poniżej.