Filtr podciśnieniowy diatomitowy

Jesteśmy jedym z nielicznych producentów filtrów podciśnieniowych wykorzystywanych w oczyszczaniu wody. Filtry te najczęściej używane sa w stacjach uzdatniania wody na basenach publicznych a także oczyszczaniu i uzdatnianiu wody używanej w instalacjach technologicznych. Filtracja ta może byc także użyta w brazy spożywczej a głównie przy produkcji piwa i wina.

Jako mediu filtracyjne sposuje się ziemie okrzemkową ( diatomit ) lub włókna celulowy. Elementy filtracyje w postaci specjalnie zapropojektowanych wkładów mogą mieć róźną powierzchnię. Jest to uzależnione od wymaganej wydajność filtra. Dla najlepszej jakości filtracji nasze filtry projektujemy tak aby predkość filtracji nie przekraczała 4 m3 /h na 1 metr kwadratowy powierzchni.

Pracą filtrów steruje automatyka w połączeniu z zawansowanymi zaworami z napędem elektrycznym lub pneumatycznym a ingerencja ludzka sprowadza się jedynie do nadzoru i cyklicznego czyszczenia wnętrza filtra.

Filtry w tej technologi mogą mieć wydajnośc nawet do 600 m3/h.