Teflon - PTFE - Politetrafluoroetylen

Właściwości teflonu

  • wysoka odporność cieplna
  • wysoka odporność na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalników
  • właściwości antyadhezyjne
  • dobre właściwości dielektryczne
  • niska wytrzymałość mechaniczna oraz niska twardość i sztywność
  • niski współczynnik tarcia

Odporność cieplna

PTFE (teflon) jest jednym z najbardziej odpornych termicznie tworzyw sztucznych (może pracować w zakresie temperatur od -200 °C do +260 °C). Przy temperaturze 260 °C nie obserwuje się jeszcze zjawiska degradacji, stąd przy tej temperaturze PTFE zachowuje większość swoich cech materiałowych. Zauważalny proces degradacji tworzywa rozpoczyna się przy temperaturze ok. 400 °C.

Odporność chemiczna

PTFE (teflon) jest praktycznie odporny na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków i związków chemicznych. Nie jest on odporny jedynie na metale alkaliczne w stanie czystym, trójfluorek chloru oraz czysty fluor - przy jednoczesnym działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia. PTFE nie jest rozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku w temperaturze do ok. 300 °C. Fluorowe związki węglowodorów powodują lekkie pęcznienie; jest to jednak proces odwracalny. Niektóre oleje fluorowe, przy temperaturze ponad 300 °C, mogą do pewnego stopnia rozpuszczać PTFE.

Zastosowanie teflonu

Elementy uszczelniające, powłoki antykorozyjne oraz antyadhezyjne, elementy urządzeń medycznych, elementy urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznych (złącza, uszczelnienia, wykładziny aparatury), części maszyn (np. łożyska).Wstecz