PEEK - polieteroeteroketon

Produkcja materiałów z grupy KETRON PEEK opiera się na wykorzystaniu żywic poi i eteroetero ketonowych. Ten częściowo krystaliczny, wysokogatunkowy materiał charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem wysokich właściwości mechanicznych z odpornością cieplną i doskonałą odpornością chemiczną. Dzięki temu jest to najczęściej stosowany materiał wysokogatunkowy.

Właściwości

  • Bardzo wysoka max. dopuszczalna temperatura pracy w powietrzu (od temp. 250°C - praca ciągła, do 310°C - praca krótkotrwała)
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność oraz twardość, również przy podwyższonych temperaturach
  • Doskonała odporność chemiczna oraz odporność na hydrolizę
  • Bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz niski współczynnik
    tarcia
  • Bardzo dobra stabilność wymiarowa
  • Wyjątkowa odporność na promieniowanie UV
  • Wyjątkowo wysoka odporność na promieniowanie wysokoenergetyczne (promieniowanie gamma oraz X)
  • Niska palność oraz bardzo niski poziom wydzielania dymu podczas spalaniaWstecz