PUR - Poliuretan

Poliuretany są to liniowe lub usieciowane polimery zawierające w łańcuchu głównym grupy uretanowe. Zależnie od rodzaju użytych surowców i środków modyfikujących otrzymuje się poliuretany o bardzo różnych własnościach; mogą być miękkie, elastyczne lub twarde i sztywne

Właściowości i zastosowania

Poliuretany stosuje się najczęściej jako powłoki zabezpieczające stalowe elementy przed korozją (powłoki antykorozyjne), przed uszkodzeniami mechanicznymi (elastomery, powłoki trudnościeralne) lub wylewa się je do form uzyskując detale poliuretanowe od dużej odporności fizyko-mechanicznej.

Podstawowe własności:

  • twardość 35 - 95 ShA,
  • zakres temperatur od -30°C do +80°C
  • duża odporność na rozciąganie i pękanie,
  • dporność na oleje i benzyne

Większość parametrów fizyko-mechanicznych elastomerów przewyższa kilkukrotnie parametry gumy. Jest zdecydowanie bardziej uniwersalny, może być zastosowany praktycznie wszędzie tam, gdzie guma wydłużając kilkukrotnie trwałość elementów. Twarości poliuretanu najczęściej są wyrażane w skali Shore.  Jest to skala stosowana do pomiarów twardości niektórych tworzyw sztucznych. Nie ma odnośnika do skal twardości np. dla stali. Najczęściej spotyka się skalę shore A i D różnica polega na tym, iż jak kończy się skala A (przy 98o) zaczyna się skala D. W skali A materiały są sprężyste i elastyczne. Skala D stosowana jest dla bardzo sztywnych materiałów konstrukcyjnych.
Wstecz