ZSO nr 2 w Sosnowcu etap III – 2015

Nazwa Inwestora: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu
Opis zadania:
  • usunięcie starych powłok ceramicznych wraz ze skuciem żelbetowych bloków startowych
  • przygotowanie warstw podpłytowych zraz ze szpachlą i wzmocnieniem murków startowych
  • wykonanie izolacji przeciwwodnej, prac płytkarskich oraz fugowanie fugą epoksydową
  • dostawa oraz montaż słupków startowych
Wartość robót (netto):  169.286,64 zł
Termin realizacji: VII 2015 - VIII 2015
 Wstecz