ZSO nr 2 w Sosnowcu – etap II – 2014

Nazwa Inwestora: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu
Opis zadania:
  • zmiana sposobu obiegu wody basenowej, tj. wykonanie nowej cyrkulacji w basenie wraz z przebudową stacji uzdatniania
  • wykonanie pomieszczenia wraz z instalacją automatycznego dozowania i pomiaru chemii basenowej
  • wymianę posadzki tzw. plaży wokół niecki basenowej wraz z wykonaniem nowych uszczelnień przeciwwodnych z połączeniem istniejącej izolacji z nowopowstałą
Wartość robót (netto):  161.647,00 zł
Termin realizacji: VI 2014 - VIII 2014
 Wstecz