OSiR Kęty – 2016


Nazwa Inwestora: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach
Opis zadania:
  • modernizacja stacji uzdatniania wody Jacuzzi
  • wymiana Jacuzzi
  • przebudowa strefy rekreacyjnej z Jacuzzi
  • wymiana warstw posadzkowych z uszczelnieniem żywicą poliuretanową stropu
  • roboty wykończeniowe z wykonaniem podpłytkowej izolacji przeciwwodnej
  • wymiana płytek przy rynnie przelewowej
  • przebudowa instalacji wentylacji w strefie Jacuzzi
  • roboty konstrukcyjne – wzmocnienie stronu belkami stalowymi oraz naprawa skorodowanych słupów konstrukcyjnych
Wartość robót (netto):  347.955,79 zł 
Termin realizacji: VIII 2016 - X 2016Wstecz