MOSiR Opole – 2014


Nazwa Inwestora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, remont pływalni Akwarium
Opis zadania:
  • Przebudowa układu warstw stropowych plaż basenowych niecki sportowej oraz rehabilitacyjnej z wykonaniem właściwej izolacji,
  • Usunięcie przecieków w miejscu przelewów
  • Modernizacja odwodnienia basenowych niecki sportowej oraz rehabilitacyjnej poprzez wykonanie odwodnienia liniowego
  • Przebudowała układu warstw posadzkowych na plażach basenowych i w zapleczach sanitarnych
  • Wzmocnienie stropu przy niecce rehabilitacyjnej
  • Remont systemów dystrybucji powietrza wentylacyjnego w hali basenu sportowego i jacuzzi oraz w pomieszczeniu basenu rehabilitacyjnego
  • Remont instalacji odbioru wody z rynien przelewowych i plaż basenowych
  • Remont odprowadzenia odwodnienia plaż do instalacji kanalizacji sanitarnej
  • Remont instalacji prysznicowej oraz odbioru wody w natryskach
  • Remont technologii uzdatniania wody dla zjeżdżalni, odbioru wody z rynien przelewowych, odprowadzenia wody z odwodnieni liniowych
Wartość robót (netto):  680.000,00 zł
Termin realizacji: VI 2014 - IX 2014Wstecz