MOS Katowice – 2013

Nazwa Inwestora: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Katowicach
Opis zadania:
  • Remont hali basenowej wraz z przyległym zapleczem sanitarnym obejmujący min. skucie istniejących powłok ceramicznych ze ścian oraz posadzek , wykonanie nowych wylewek , wykonanie okładzin ceramicznych wraz z niezbędnymi izolacjami przeciwwodnymi na posadzkach oraz ścianach , wymianie stolarki w obrębie hali basenowej
  • Odcięcie części żelbetowych ścian istniejącej niecki basenowej oraz montaż niecki ze stali nierdzewnej o wymiarach 25,02x12,5 m
  • Renowację konstrukcji wsporczej niecki basenowej
  • Wykonanie zbiornika retencyjnego instalacji uzdatniania wody oraz podłączenie nowo zamontowanej niecki do istniejącej stacji uzdatniania wody
  • Wykonanie wymiennikowni na potrzeby CWU
  • Montaż składanych trybun
Wartość robót (netto):  1.877.294,93 zł
Termin realizacji: VI 2013 - X 2013
 Wstecz