MORiS Chorzów – 2014

Nazwa Inwestora: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, remont basenu ul. Granicznej 92 w Chorzowie
Opis zadania:
 1. przygotowanie podłoża, polegające na zerwaniu istniejącej warstwy płytek i starej hydroizolacji oraz demontaż wpustów
 2. osadzenie nowych wpustów podłogowych
 3. oczyszczenie podłoża
 4. odpylenie i wykonanie warstwy szczepnej
 5. wykonanie podkład z zaprawy systemowe metodą „mokre na mokre”
 6. wykonanie nowej hydroizolacji posadzki wraz ze wszystkimi jej detalami takimi jak:
 • osadzenie wpustów
 • dylatacje niecki basenu
 • izolacja baseników przelotowych
 1. uszczelnienia styków starej i nowej nawierzchni
 2. uszczelnienie dylacji konstrukcyjnej budynku
 3. ułożenie płytek ceramicznych montowanych na systemowych materiałach
Wartość robót (netto):  181.876,50 zł
Termin realizacji: VII 2014 - IX 2014
 Wstecz