GOS Raszyn – 2015

Nazwa Inwestora: Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie
Opis zadania:
  • Wykonanie prac rozbiórkowych części okładzin plażowych oraz ściennych
  • Wykonanie prac konstrukcyjnych w postaci żelbetowej korony basenu,
  • Dostawa oraz instalacja prefabrykowanych, łukowych rynien przelewowych wykonanych w technologii skręcanych paneli ze stali nierdzewnej powleczonych twardym PVC na gorąco i zabezpieczonych od strony tylnej tworzywem sztucznym,
  • Montaż nowej instalacji zasilania z podpięciem do istniejącej technologii uzdatniania wody wraz z szafą zasilająco sterującą
  • Wykonanie nowych spustów wraz z ich izolacją
  • Wykonanie okładzin z membrany PVC z zastosowaniem folii amortyzującej PEM oraz okładzin z mozaiki porcelanowej 5x5
  • Uzupełnienie okładzin podłogowych oraz ściennych z zachowaniem ciągłości izolacji
  • Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnicę elektryczną
  • Dostawę oraz montaż atrakcji wodnej – delfinka pełniącego rolę również dyszy zasilającej
Wartość robót (netto):  143.969,67 zł
Termin realizacji: VI 2015 - VII 2015
 Wstecz