Gimnazjum Nr 13 w Katowicach 2016

Nazwa Inwestora: Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Jerzego Wagnera z siedzibą w Katowicach przy ulicy Brynicy 7
Opis zadania:
  • zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  • wymiana folii basenowej na płytki porcelanowe
  • uszczelnienie rys w niecce żelbetowej, naprawę uszkodzeń betonu
  • niwelacja oraz częściowe wypłycenie niecki basenowej o wymiarach 12,5x7,5 m
  • wymiana, uszczelnienie i zabezpieczenie przejść instalacyjnych w niecce
  • przeprofilowanie spadków na płycie plaży basenowej w stronę odwodnienia liniowego wraz z wykonaniem nowej posadzki antypoślizgowej w części wymienianej
  • wymiana instalacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem niecki z zachowaniem istniejących filtrów i systemu dozowania oraz przystosowaniem instalacji do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. ws. wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
  • wykonanie instalacji zasilania brodzików przejściowych do płukania stóp wodą z chlorem zgodnie z w/w Rozporządzeniem
  • wykonanie zbiornika wyrównawczego z PP wraz z automatycznym uzupełnianiem wody w niecce
  • wymiana wyposażenia sportowego niecki – drabinki i liny torowe wraz z dostosowaniem do wymiarów niecki
Wartość robót (netto):  238 760,00 zł
Termin realizacji: VII 2016 - VIII 2016
 Wstecz