ZSO nr 3 w Sosnowcu - 2012

Nazwa użytkownika: ZSO nr III w Sosnowcu
Zakres prac:    
- opracowanie dokumentacji technicznej
- remont niecki basenowej
- częściowa wymiana instalacji uzdatniniania wody    
Wartość robót (netto): 374 121,95 netto
Termin realizacji: IX 2012 - XI 2012Wstecz