Termy Bania Białka Tatrzańska - 2013

Nazwa użytkownika: Termy BANIA Białka Tatrzańska
Wartość robót (netto): 860 000,00 netto
Termin realizacji: III 20013 - VI 2013Wstecz