III LO Sosnowiec - 2013

Nazwa użytkownika: ZSO nr III w Sosnowcu
Zakres prac:    
- opracowanie dokumentacji technicznej
- remont plaży 
- remont sufitu
- wymana oświetlenia
- wykonanie nowej instalacji uzdatniania wody    
Wartość robót (netto): 437 398,37 zł
Termin realizacji: VI 2013 - IX 2013Wstecz