Wkłady filtracyjne

Firma Transcom jest producentem filtrów do wody basenowej wykorzystujących jako medium filtracyjne ziemie okrzemkową lub włókna celulozy.

Na potrzeby swoich filtrów podciśnieniowych wykonujemy wkład filtracyjny w dwóch technologiach:
  • system BSA - wkłady o wymiarze 700x1300 mm
  • system DIA  - wkłady o wym. 600x440 mm i 500x500 mm. Konstrukcja naszych wkładów jest wynikiem kilkunastoletnich doświadczeń i udoskonaleń a także brania pod uwagę informacji przekazywanych przez użytkowników.

Projektując nasze wkłady, kładliśmy nacisk na:
 
  • bardzo dobrą zdolność filtracji,
  • łatwość czyszczenia i spłukiwania zabrudzonego medium filtracyjnego,
  • maksymalne napięcie tkaniny filtracyjnej,
  • duża sztywność obwodową i wytrzymałość krawędzi na uszkodzenia,
  • odpowiedną odległość pomiędzy wkładami dla zapewnienia idealnego namywania ziemi okrzemkowej lub włókien celulozy.

Proces filtracji podciśnieniowej przebiega w następujący sposób - medium filtracyjne wprowadzane jest do filtra i osiada w postaci cienkiej warstwy na powierzchni wkładów filtracyjnych. W wyniku osadzania się na powierzchni warstwy diatomitu zanieczyszczeń wzrasta opór przepływu wody do środka wkładów filtracyjnych, co objawia się wzrostem różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz wkładów. Różnica ta nie może przekroczyć określonej granicy, gdyż grozi to uszkodzeniem wkładów filtracyjnych. Decyzję o wymianie warstwy filtracyjnej podejmuje się na podstawie wskazań wakuometru i obserwacji jakości wody. Spłukując „brudną” ziemie okrzemkową lub włókna celulozy ze ścianek wkładów filtracyjnych, pozbywamy się wszystkich wychwyconych w filtrze zanieczyszczeń, co ma decydujące znaczenie w dezynfekcji wody basenowej.
 
Zajmujemy się także modernizacją i wymianą wkładów filtracyjnych we filtrach innych producentów.