Prefiltr, odstojnik, mieszacz

W ofercie firmy Transcom znajdują się różne konstrukcje spawane z tworzyw sztucznych. Urządzenia te znajdują głównie zastosowanie w różnego rodzaju instalacjach uzdatniania wody i oczyszczania scieków.

Z pośród nich można wymienić:
 
  • prefiltry do pomp - są to urządzenia montowane na rurociągu przed pompami obiegowymi. Mają za zadanie wyłapanie niepożądanych obiektów, które mogą się dostać do obiegu, jak: włosy, liście, biżuteria, odzież. Jest to bardzo ważne, gdyż w przypadku dostania się tych elementów na wirnik pompy, może dojść do jego uszkodzenia. Prefiltry wykonujemy w postaci cylindra z krócicami przyłączeniowymi umożliwiającymi montaż do istniejącego rurociągu. W środku znajduje się kosz wykonany z płyty perforowanej lub siatki przechwytujący w/w zanieczyszczenia. Pokrywa prefiltra jest łatwo demontowalna, co umożliwia jego szybkie czyszczenie. Wykonywane przez nas prefiltry projektuje się tak, aby nie wprowadzały nadmiernych strat ciśnienia, a co za tym idzie – zmniejszenia wydajności instalacji.
  • odstojnik do zawiesin - urządzenia te służą do wstępnej filtracji i wyłapania zanieczyszczeń stałych. Ostojnik jest tak skonstruowany, że woda musi przepływać przez poszczególne komory, a zanieczyszczenia sedymentują na dno i zostają odprowadzane do ścieków
  • mieszacz statyczny - służy on do dozowania środków chemicznych do wnętrza rurociągu. Urządzenia te są projektowane i wykonywane dla firm wodociągowych. Ich zadaniem jest równomierne dozowanie i rozprowadzenie środków służących do koagulacji i dezynfekcji wody. W przypadku dużych rurociągów np. DN1000 nie jest możliwe dozowanie klasyczne za pomocą inżektora, gdyż rozkład środków chemicznych w przekroju rurociągu jest niejednorodny. Mieszacz statyczny jest tak skonstruowany, aby wytwarzał podciśnienie i zasysał środek chemiczny i rozprowadzał do równomiernie na przekroju rury poprzez perforowane ramiona.
  • kuweta pod zbiorniki z chemią – wanna wychwytowa. Przepisy BHP nakładają obowiązek umieszczania zbiorników ze środkami chemicznym w kuwetach wychwytowych. Mam to na celu zapobieganiu wyciekom i przedostaniu się substancji do gleby lub ścieków. Wykonywane przez nas kuwety i wanny wychwytowe są robione z tworzyw posiadających dużą odporność chemiczną potwierdzoną odpowiednim atestem materiałowym.
  • kuweta i wanna do mycia przedmiotów i urządzeń - wykonywane przez nas kuwety i wanny i myjki są robione z tworzyw posiadających dużą odporność chemiczną potwierdzoną odpowiednim atestem materiałowym.
  • separator tłuszczu - urządzenia te wykorzystywane są restauracjach, zakładach mięsnych, zakładach spożywczych. Mają one za zadanie odseparowanie tłuszczu dostającego się do ścieków.