Metoda®Pola

Metoda®Pola
 
System który nie dopuszcza do skażeń mikrobiologicznych i chemicznych wody w wysoko obciążonych obiektach wodnych (baseny, pływalnie itp.)
 
Informacje ogólne:
Z uwagi na coraz surowsze wymogi dotyczące higieny wody basenowej oraz kosztów eksploatacji – m.in. z powodu nowych regulacji, ustaw i rozporządzeń – w wielu basenach i zbiornikach kąpielowych konieczne jest podjęcie działań mających na celu dostosowanie parametrów do w.w. regulacji. Może to dotyczyć np. w większym kompleksie wszystkich cykli oczyszczania basenu lub tylko pojedynczych cykli w pływalniach z bardzo dużym obciążeniem klientów. Przyczyną może być duża ilość klientów, jak również wady w procedurach i nieprawidłowe sterowanie procesami. Skutkami może być przekroczenie chemicznych, fizycznych  i mikrobiologicznych limitów, a więc nieuchronnie z tym związane kłopoty z urzędami. Zdarzają  się również skargi składane przez gości.
 
Rodzaje rozwiązywania problemów:
Jakie możliwości ma administrator obiektu - również w okresach wysokiego obciążenia - aby zapewnić pod względem higienicznym nienaganną wodę?
Możliwe rozwiązania:
 • Powiększenie obiektu = wysokie koszty
 • Dodawanie dużej ilości świeżej wody = powiększone koszty
 • Udoskonalenia techniczne, filtry z węglem aktywnym, metoda ozonowa - duże nakłady inwestycyjne  
 • Duże ilości świeżej wody (tylko wtedy- możliwe w zależności o składu wody) = wysokie koszty wody, energii i odpadów.
 • Zwiększenie poziomu chloru w wodzie basenowej z problemem nasilającego tworzenia się haloroformów (THM).
 
Jeśli z tego powodu wartość chloru zostaje obniżona do dolnej granicy, wtedy dochodzi znowu do problemów mikrobiologicznych = "dylemat" między chemią i mikrobiologią.
 
Niezależnie od rodzaju basenu czy obiegu uzdatniania lub też właściwości wody basenowej należy – bez żadnego ale! – zawsze zapewniać nienaganny poziom dezynfekcji wody w zbiorniku! Należy przy tym zapewnić ograniczoną ilość produktów ubocznych procesu dezynfekcji oraz uwzględnić koszty eksploatacji! Jak wynika z naszej długoletniej praktyki, Metoda®Pola  pozwala rozwiązać ten problem w sposób praktyczny i opłacalny.

Metoda®Pola:
 
Metoda®Pola obejmuje „rozszerzone uzdatnianie” mające na celu zwiększenie efektów procesu uzdatniania, także stosując kombinacje różnych metod z zachowaniem zgodności z normami (np. DIN, ÖNORM lub SIA).
Przy tym standardowa procedura flokulacji – filtracji – dezynfekcji (chlorowania) rozszerzana jest  w taki sposób, że do wody surowej dodatkowo do standardowej flokulacji dodaje się PolaClear,  a za filtrem jeszcze PolaOxyd dodatkowo do standardowego chlorowania w filtracie (patrz rys. 1 – schemat uzdatniania).
Dozowanie obu tych płynnych produktów PolaClear i PolaOxyd przeprowadza się za pomocą ciągle pracujących pomp dozujących – głównie pomp membranowych lub perystaltycznych.
Zalecane dawki poszczególnych preparatów:
 
 • PolaClear            0,6 – 0,8 ml / m³ przetoczonej wody
 • PolaFloc              0,6 – 0,8 ml / m³ przetoczonej wody
 • PolaOxyd           0,1 - 0,3 ml / m³ przetoczonej wody
 
Ilość dozowanego flokulantu PAC (np. PolaFloc z 12 - 14% Al2O3 ) odpowiada normie DIN19643 w zakresie ilości substancji czynnej.
Dzięki PolaClear i PolaFloc dochodzi do znacznie lepszej filtracji kłaczków (przesunięcie potencjału elektrokinetycznego dla lepszej koagulacji, aktywnych powierzchni, szybszej hydrolizy itp.).

Dzięki temu możliwe jest lepsze i silniejsze usuwanie z obiegu wody substancji, z których tworzą się kłaczki i które podlegają wytrącaniu – za pomocą filtracji mechanicznej – jeszcze przed etapem dezynfekcji. PolaOxyd to produkowany w oparciu o szczególną metodę środek oksydacyjny  i czyszczący wodę. Dzięki PolaOxyd do akcji wkracza środek oksydacyjny i czyszczący wodę, który wspiera proces chlorowania i zapewnia efektywne czyszczenie wody. Ilość produktów reakcji chloru można ograniczyć dzięki zastosowaniu PolaOxyd.
Kolejny element rozszerzenia procesów ma miejsce przy filtracji w taki sposób, że przeprowadzana jest filtracja wielowarstwowa z użyciem specjalnego aktywnego węgla ziarnistego (typ: PolaCarb) z niską wysokością warstwy. Dzięki tym krokom możliwe jest znaczne obniżenie ilości niepożądanych i częściowo także szkodliwych dla zdrowia produktów ubocznych reakcji chloru, jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa higienicznego.
Ponadto powyższe niesie za sobą zwiększenie komfortu kąpieli, ponieważ nie występują dodatkowo prawie żadne obciążenia związane z produktami ubocznymi reakcji chloru.
Również w przypadku wody płuczącej z filtra nie dochodzi do dodatkowego obciążania ścieków dzięki PolaClear i PolaOxyd. Substancje czynne zawarte w PolaClear i PolaOxyd oraz metoda sama w sobie stanowią część Austriackiego Rozporządzenia o Kąpieliskach [Österreichische Bäderverordnung] (metoda dopuszczona ustawowo).
 
PolaOxyd  to środek czyszczący wodę i środek utleniający. Nie ma on działania biobójczego.

 
Schemat Metoda®Pola rozszerzona kombinacja metod
 
Zastosowane wyroby i substancje czynne oraz ich właściwości:
 1. PolaClear
 • Oznaczenie chemiczne:
               Kwas krzemowy – glinian, w formie przejrzystego, bezwonnego roztworu alkalicznego
 
 • Forma:
              PolaClear jako roztwór, który stosuje się jako aktywator flokulacji (promotor) bez    
              uprzedniego rozcieńczania.
 
 • Sposób działania:
              PolaClear to aktywator flokulacji, który jako substancje czynną zawiera negatywnie   
              naładowane makromolekuły (glinian kwasu krzemowego). Przy dozowaniu PolaClear                                                                              
             do wody surowej basenu (wartość pH 7,0 +- 0,1) wartość pH roztworu PolaClear zostaje
              natychmiast złagodzona i dochodzi do hydrolizy i aktywacji substancji czynnej.
 
Destabilizowane (rozładowywane) przez flokulant (sole glinu i żelaza) koloidy zanieczyszczeń zbierają się w łańcuchach kwasów krzemowych. Mechanizm działania PolaClear określa się także mianem „systemu dualnego”. Działanie naładowanego pozytywnie flokulantu wzmacniane jest przez negatywnie naładowane substancje czynne PolaClear.
Dzięki zastosowaniu PolaClear możliwe jest usunięcie z obiegu wody basenowej ogromnej ilości zanieczyszczeń wody oraz osiągnięcie wyraźnie zauważalnej i mierzalnej poprawy jakości wody. PolaClear dodaje się w formie nierozcieńczonej do mającej zostać poddanej procedurze wody basenowej (wody surowej) przed pompą obiegową. Miejsce podania PolaClear powinno znajdować się przed miejscem podania roztworu flokulantu. Pompa obiegowa gwarantuje wystarczającą ilość energii, co zapewnia dobre wymieszanie PolaClear i wody. PolaClear w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia prędkości tworzenia się kłaczków.
 

 
Dobrze uformowane kłaczki łatwo odkładają się w filtrze. Uformowane kłaczki nie wnikajątak głęboko do filtra, bez wywoływania przy tym raptownego wzrostu ciśnienia w filtrze. Cała procedura płukania w filtrze przebiega lepiej i nie wymaga tak znacznych ilości wody do płukania.
 
2. PolaOxyd:
 
 • Oznaczenie chemiczne:
              „Stabilizowany” roztwór chlorytu
 • Co to jest:
 •   to środek czyszczący wodę i środek utleniający, a nie środek do dezynfekcji.  Nie ma on działania biobójczego.
 • Forma:
              PolaOxyd to żółtawo-zielonkawy roztwór, który dodaje się w formie nierozcieńczonej –    
              możliwie z zachowaniem ciągłości – do chlorowanej wody basenowej.
 • Sposób działania:
              PolaOxyd jako produkt nieorganiczny wspiera w sposób celowy – dzięki specjalnym   
              właściwościom redoks – skuteczność działania chloru. Dzięki stosowaniu go jako środka   
              oksydacyjnego i czyszczącego wodę w połączeniu z chlorem możliwe jest uzyskanie wyższej
              skuteczności oksydacji składników wody, jak również niszczenia zarazków.
 • Ograniczenie ilości niepożądanych i szkodliwych dla zdrowia produktów ubocznych reakcji chloru
 • Wyższe napięcie redoks
 • Optymalne niszczenie zarazków
 • Rozkład złogów biogenicznych w obiegu basenowym
 • Brak zapachu – zmniejszenie obciążenia powietrza substancjami chemicznymi
 • Brak podrażnień oczu i śluzówek
 • Brak uczuleń (skóra i oskrzela)
 • Brak tworzenia się alg
 • Dłuższa trwałość filtra
3. PolaCarb
 
PolaCarb to specjalny specyfik składający się z wyszukanego aktywnego węgla ziarnistego o wysokiej wartości.
 
PolaCarb stosuje się z uwagi na jego szczególne właściwości w ramach Metoda®Pola:
 na niskiej wysokości warstwy przy filtracji kłaczków.
 
PolaCarb stosuje się w ramach Metoda®Pola: w sposób katalityczny. Dzięki działającemu oksydacyjnie środkowi PolaOxyd uzyskuje się w obiegu wody basenu stałą „regenerację” PolaCarb (nadtlenienie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni aktywnego węgla ziarnistego = węgiel   na bieżąco „czyści się”).
 
PolaCarb w ramach Metoda®Pola: nie jest „blokowany” przez PolaClear i flokulant PAC PolaFloc,a oksydacyjnie „czyszczony” przez PolaOxyd. Dzięki tej synergii osiąga się wysoki poziom „wydajności uzdatniania” wody basenowej i kąpielowej. Metoda®Pola wraz z PolaCarb jako rozszerzona metoda utleniania i oczyszczania wody, jest ekologiczną i ekonomiczną dobrą metodą dostosowaną do dzisiejszych wymagań. Jest prosta w stosowaniu, naprawdę rozwiązuje problemy i usuwa przyczyny. Zasadniczo oprócz lepszej jakości wody uzyskuje się przyzwoite oszczędności na wodzie, ściekach i energii.
O możliwościach i zastosowaniu Metody®Pola można porozmawiać z naszymi specjalistami zajmującymi się wdrażaniem Metody®Pola . Otrzymają Państwo dokładną analizę dotyczącą zastosowania i opłacalności zastosowania naszej metody w Państwa basenie.
 
 Pola® to chroniona marka Mösslein-Products GmbH, Lohr am Main.