PVC - Polichlorek winylu

PCV jest jednym z najpopularniejszych tworzyw sztucznych. Dzięki niepalności oraz niskiej cenie bardzo często stosowany jest w budownictwie oraz różnych gałęziach przemysłu.

Cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz wysokim modułem sprężystości przy niskiej odporności na ścieranie, niskiej udarności w obniżonych temperaturach oraz wytrzymałości zmęczeniowej. Półwyroby z PCV dostępne są w ciemnopopielatym. Możliwe jest również zamówienie materiału w innych kolorach.

Właściwości PVC

  •  charakteryzuje się znakomitą odpornością chemiczną, przez co często stosowany jest jako powłoki antykorozyjne (jest odporny na większość rozcieńczonych i stężonych kwasów, ługów i soli, jak również na niższe alkohole, benzynę, oleje oraz tłuszcze).
  • nie jest odporny na estry, ketony, chlorowane węglowodory oraz węglowodory aromatyczne. Zakres temperatur pracy: 0 - 60°C .
  • jest materiałem trudno palnym – ogień gaśnie po usunięciu jego źródła.
  • możliwe jest łatwe spawanie, zgrzewanie oraz klejenie PVC.

Zastosowania PVC

  • wykładziny chemoodporne,
  • elementy armatury chemicznej,
  • wykładziny w budownictwie,
  • systemy kanalizacji zewnętrznej oraz wewnętrznej.Wstecz