PP - Polipropylen

Polipropylen pod względem właściwości mechanicznych znajduje się między polietylenem a innymi technicznymi tworzywami sztucznymi (ABS, PA itp.). Polipropylen to tworzywo wyróżniające się najmniejszą gęstością spośród wszystkich stosowanych w przemyśle polimerów. Gęstość PP to jedynie około 0,92 g/cm3. Polipropylen wyróżnia się również wysoką odpornością chemiczną – w szczególności w temperaturze pokojowej. PP odporny jest na różnego rodzaju roztwory soli, mocne kwasy i zasady, alkohole, tłuszcze, oleje, estry czy ketony. Odporność ta sprawia, że wykorzystywany jest on jako tworzywo antykorozyjne. Należy jednak pamiętać, że tworzywo to nie wykazuje odporności wobec substancji takich jak kwas chlorosulfonowy, stężony kwas azotowy czy chlorowce. Na PP niszcząco działać może także długi kontakt z miedzią. Aby uniknąć problemu, warto do trwałych połączenie polipropylenu z miedzią używać dodatkowo łączników wykonanych z mosiądzu. Zaletą PP jest jego obojętność fizjologiczna oraz możliwość pracy w szerokim spektrum temperatur od 0 do 100°C (uwaga: niska udarność w temperaturze poniżej 0 °C). Możliwe jest jego spawanie oraz zgrzewanie. Należy jednak pamiętać, że PP jest tworzywem palnym. Dzięki swoim właściwościom polipropylen jest masowo wykorzystywanym materiałem konstrukcyjnym. Firma Transcom oferuje Państwo płyty polipropylenowe producentów takich jak Rochling, Simona i innych. Płyty dostępne są u nas w standardowym kolorze szarobeżowym. Istnieje także możliwość zamówienia produktów w kolorze naturalnym lub przy minimum produkcyjnym w innych odcieniach.
Wstecz