Dysze filtracyjne

Profesjonalny producent przyrządów jakimi są dysze filtracyjne


Firma Transcom jest producentem dysz filtracyjnych wykorzystywanych w uzdatnianiu wody wodociągowej i basenowej.
Wykonywane przez nas dysze filtracyjne są wykorzystywane w filtrach żwirowych i piaskowych a także w wymiennikach jonitowych. W zależności od zastosowania dysze posiadają szczelinę o szerokości 0,25 lub 0,50 mm.
Wykonane są one z tworzywa ABS – dla którego maksymalna temperatura pracy ciągłej wynosi 110°C.

Zalety stosowania dysz naszej konstrukcji:


•      małe opory przepływu, a co za tym idzie, zwiększenie wydajności kolumny jonowymiennej,
•      umożliwienie dokładniejszego wypłukania roztworów regeneracyjnych,
•      zmniejszenie zużycie środków chemicznych stosowanych do regeneracji,
•      obniżenie zasolenia ścieków,
•      umożliwienie całkowitego odpowietrzenia kolumn.

Nasze dysze byłe badane podczas prób i testów eksploatacyjnych przeprowadzanych w Elektrowni Łagisza. Badania nadzorowała firma ENERGOPOMIAR z Gliwic. Według dokonanych pomiarów stwierdzono, że dysze sprawdzają się znakomicie, a ich praca przyczyniła się do sporych oszczędności, a mianowicie:

•      przyrost wydajności filtracji o 75%,
•      zmniejszenie zużycia kwasu solnego o 25 %,
•      zmniejszenie zużycia ługu sodowego o 15 %,
•      zmniejszenie zużycia wody popłucznej o 10 %.
 
Kompletna dysza filtracyjna składa się z czaszy, złączki, podkładki i nakrętki. Czasza jest wypraską w kształcie cylindra ze szczelinami rozmieszczonymi na obwodzie równolegle do osi dyszy.
 
W naszej ofercie znajdują się dysze filtracyjne ze złączką gwintowaną M20x1,5 i M12.
Dysze ze złączką M20 są montowane do standardowych otworów dna dyszowego ( dna drenażowego ), więc możliwa jest łatwa wymiana dysz na nowe.
Dysze ze złączką M12 są stosowane głównie w wymiennikach jonitowych.

Konstrukcja dysz jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym.

 
Dysze posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/W/0026/01/2013.