O firmie

Dostarczać klientowi produkty i usługi na najwyższym poziomie przez wiele lat. Wizytówką przedsiębiorstwa Transcom Sp.z o.o. jest wysoki standard wyrobów i usług obejmujących:
 
 • produkcję elementów mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych,
 • doradztwo techniczne oraz sprzedaż półfabrykatów z tworzyw sztucznych,
 • projektowanie oraz montaż urządzeń i instalacji uzdatniania wody z ukierunkowaniem na baseny kąpielowe.
Polityka jakości

Głównym celem działania firmy jest dostarczanie najwyższej jakości wyrobów i usług oraz zapewnienie klientom profesjonalnej, rzetelnej i terminowej obsługi oraz ciągłego ich doskonalenia poprzez:
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
 • poznawanie aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów,
 • promowanie i stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii,
 • dbanie o jakość i terminowość realizacji zleceń,
 • monitorowanie i analizowanie procesów na każdym etapie realizacji zlecenia,
 • kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • stałe kształcenie personelu w celu podwyższania kwalifikacji,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie odpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań,
 • określenie celów dotyczących jakości i monitorowanie ich realizacji,
 • doskonalenie i rozwijanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy iso 9001:2008
 • dbanie o dobry wizerunek przedsiębiorstwa oraz jego promowanie.
Wymagania i oczekiwania klientów wyznaczają kierunek naszego działania, a każdy wykonany wyrób powinien zadowalać obecnego klienta i stanowić rekomendację dla przyszłego odbiorcy.