Kontakt

Transcom Sp. z o.o.


Produkcja detali i sprzedaż półfabrykatów

ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice

tel.:  +48 (32) 201 08 74
fax.: +48 (32) 201 65 36
tworzywa@transcom.pl
produkcja@transcom.pl

Dział technologii wody

ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice

tel.:  +48 (32) 204 18 87
fax.: +48 (32) 201 65 36
baseny@transcom.pl
projekt@transcom.pl

NIP: 634-019-49-57
BDO: 000003810