OSiR Śródmieście Warszawa - 2015

Nazwa Inwestora: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście „Polna”  w Warszawie przy ulicy Polnej 7a
Opis zadania:
 • zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • wykonanie prac rozbiórkowych do płyty konstrukcyjnej plaży
 • wykonanie prac rozbiórkowych okładziny i wykładziny ceramicznej w strefach przejściowych z hali basenowej do szatni
 • uszczelnienie rys w płycie plaży basenowej, naprawę uszkodzeń betonu
 • uszczelnienie i zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w płycie plaży: konstrukcyjnych, termiczno-skurczowych, technologicznych
 • przeprofilowanie spadków na płycie plaży basenowej
 • wymianę wpustów odwadniających, wymianę i uszczelnienie przejść instalacyjnych przez płytę
 • wykonanie nowej poliuretanowej izolacji przeciwwodnej płyty konstrukcyjnej plaży basenowej i poliuretanowej izolacji podpłytkowej w brodzikach przejściowych wraz nowymi warstwami podkładowymi pod wykładzinę ceramiczną
 • wykonanie nowej wykładziny ceramicznej wraz z izolacją podpłytkową na plaży basenowej, w brodzikach przejściowych do płukania stóp i uzupełnienie okładziny ceramicznej na ścianach w celu zapewnienia ciągłości izolacji – ok 470 m2
 • wymianę wpustów i pozostałej armatury w strefach przejściowych między hala basenową a szatniami
 • wykonanie wymiany nieszczelnego pionu instalacji c.o.
 • wykonanie uszczelnień przejść instalacyjnych w płycie stropowej nad podziemnym parkingiem
Wartość robót (netto):  520.000,00 zł
Termin realizacji: VII 2015 - IX 2015
 Wstecz