CSiR Wodnik w Krotoszynie – 2015

Nazwa Inwestora: Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Krotoszynie
Opis zadania:
  • Wykonanie prac rozbiórkowych do płyty konstrukcyjnej plaży
  • Przeprofilowanie spadków na płycie plaży basenowej z wykonaniem 6-8 cm warstwy wyrównawczej
  • Wymianę wpustów odwadniających, wymianę i uszczelnienie przejść instalacyjnych przez płytę
  • Wykonanie nowej wykładziny ceramicznej wraz z izolacją podpłytkową na plaży basenowej, w brodzikach przejściowych do płukania stóp i uzupełnienie okładziny ceramicznej na ścianach w celu zapewnienia ciągłości izolacji
  • Wykonanie odwodnienia liniowego wraz z przewiertami, ich uszczelnieniem oraz podłączeniem instalacyjnym
Wartość robót (netto):  122.965,83 zł
Termin realizacji: VII 2015 - VIII 2015
 Wstecz